Elektrėnų marių vanduo švarus ir maudytis galima

Informuojame, kad 2018-05-22 Elektrėnų marių miesto paplūdimio ir Mažiklės pusiasalio poilsio zonoje buvo paimti vandens mėginiai. Atlikus tyrimus Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje nustatyta, kad vandens kokybės mikrobiologiniai parametrai atitinka higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus, keliamus Lietuvos atvirų vandens telkinių maudykloms.
Vandens kokybės stebėsena vykdoma visą maudymosi sezoną kas dvi savaites. Elektrėnų savivaldybėje, taip pat ir Lietuvos Respublikoje, stebimų maudyklų ir poilsio zonų vandens kokybės rezultatai, stebėsenos tyrimų grafikai viešinami Elektrėnų savivaldybės interneto svetainės www.elektrenai.lt naujienų skyriuje, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainės www.smlpc.lt  skyriuje „Maudyklų vandens kokybės rezultatai 2018 m.“.


Elektrėnų savivaldybės administracijos informacija