ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO CENTRAS


›› Muziejai
Bažnyčios
Piliakalniai, kalvos…
Architektūros ir istorijos paminklai
Muziejai

Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus

Muziejaus rinkinys
Muziejaus rinkinyje yra 40 I.Užkurnio literatūrinių skulptūrų, 20 D.Palukaitienės sukurtų rašytojų bareljefų, etnokultūros eksponatai, grožinė ir mokslinė literatūra, nuotraukos, periodinė spauda, albumai ir kt. eksponatai.
Ekspozicija
Ekspoziciją sudaro:
Ipolito Užkurnio literatūrinės – rašytojų ir jų kūrinių personažų – skulptūros;
D. Palukaitienės rašytojų bareljefai;
Speciali pasakos "Eglė žalčių karalienė" simbolika (fontanas, medžiai);
Etnografinio kabineto eksponatai: stalai, suolai, kraitinė, skrynia, girnos ir kt.;
Grožinės ir mokslinės literatūros knygos;
Dovanos;
Leidyklų literatūriniai albumai;
Mokinių darbai: rašiniai, albumai, nuotraukos;
Mokytojų ir mokinių sukurti darbai: kilimai, lovatiesės, staltiesės, užuolaidos ir kt.
Parodos
Mokyklos muziejuje rengiamos rašytojų jubiliejų, etnokultūros, liaudies meno, mokinių rankdarbių, proginės ir kt. parodos.
Kultūrinė, šviečiamoji veikla
Mokyklos muziejaus literatūriniame kieme švenčiami "Poezijos pavasario" renginiai;
Muziejuje vedamos literatūros, etnokultūros pamokos;
Muziejuje nuolat priimamos ekskursijos iš Lietuvos ir užsienio.
Muziejaus istorijos fragmentai
Muziejus atidarytas 1977 metais. Pirmoji vieša ir iškilminga šventė įvyko 1977 m. gegužės 27 d. – literatūrinio kiemo atidarymas, kuriame vyksta "Poezijos pavasario" šventės. Kasmet, šventės metu, muziejus pasipildo nauja literatūrine skulptūra, bareljefu, kitais eksponatais.
Muziejaus vadovas – Jurgita Chmieliauskienė.
Kontaktai:
Elektrėnų Ąžuolyno vidurinė mokykla, Rungos g. 24, LT-26110, Elektrėnai.
Tel.: 8 528 34014.
Informacija lankytojams
Lankytojai priimami:
Pirmadieniais – penktadieniais 8.00 - 16.00 val.
Savaitgaliais – tik iš anksto susitarus telefonu.
Lietuvos geologijos muziejus
Muziejaus rinkinys
Muziejaus rinkinį sudaro mechanizuota moderni kerno saugykla.
Vievyje saugomas (1953-1999) išgręžtų virš 2 km gylio 1 081 gręžinio kernas (kernas - cilindrinis uolienos stulpelis, gaunamas gręžiant koloniniu gręžimu. Jis yra tos vietos geologinis metraštis bei pagrindinis geologinės informacijos šaltinis), lauko riedulių ekspozicija (4,20 ha plote).

Ekspozicijos
Lauko riedulių ekspozicija
Tarp krūmų ir medžių, šalia dviejų vandens tvenkinių, įrengti takai pėstiesiems, žaliose vejose prie takų grupėmis rikiuojasi iš įvairių Lietuvos vietovių atgabenti lauko rieduliai - iš viso 552.
Tai kontinentinio apledėjimo palikuonys, prieš 20-12 tūkst. metų ledynų atvilkti iš Skandinavijos šalių, Baltijos jūros dugno, Alandų salų bei kitų vietų. Rieduliai sugrupuoti į 35 grupes pagal jų cheminę sudėtį ir petrografinę klasifikaciją.
Tai magminės, nuosėdinės, metamorfinės, metasomatinės ir ultrametageninės kilmės uolienų rieduliai.
Prieš parenkant rieduliams vietą ekspozicijoje, jie yra visapusiškai ištiriami (mikroskopinis apibūdinimas, cheminė analizė, šlifų analizė).
Poliruotų riedulių ekspozicija
Ši ekspozicija papildo lauke esančių riedulių ekspoziciją ir susipažindina lankytojus su riedulius sudarančiais mineralais bei susidarymo Žemės plutoje sąlygomis. Eksponuojamos ir spalvotos didžiųjų Lietuvos riedulių nuotraukos, ledynų išplitimo Šiaurės Europoje schematinis žemėlapis bei uolienas sudarantys mineralai.
Juozo Dalinkevičiaus (1893-1980) memorialinė ekspozicija
J.Dalinkevičius yra lietuviškos geologų mokyklos puoselėtojas, profesorius, akademikas, geologijos-minerologijos mokslų daktaras.
Ekspozicijoje stovi jo rašomasis stalas su smulkiais kasdieninio darbo atributais, studentiška kepuraitė, geologinis plaktukas, turiningo gyvenimo akimirkų fotonuotraukos. Ant sienų - iliustracijos.
Tai J. Dalinkevičiaus nubraižyti geologiniai pjūviai, sudaryti žemėlapiai, tyrinėtų atodangų fotovaizdai. Pasieniais sustatytos vitrinos su Lietuvos uolienų pavyzdžiais - nuo pačių seniausių iki dabartinių, kurie puikiai reprezentuoja Lietuvos uolienų įvairovę. Labai įdomi profesoriaus surinkta belemnitų ir amonitų kolekcija iš kreidos ir juros amžių uolienų.
Lietuvos naudingųjų iškasenų ekspozicija
Joje lankytojams rodomi svarbiausi Lietuvos gelmių turtai.
Ekspozicija apie šiuo metu susidarančias uolienas
Ekspozicijos pavadinimas pats kalba už save - joje lankytojai gali susipažinti su dabartiniais procesais, vykstančiais žemės paviršiaus viršutiniuose sluoksniuose.
J.Lisausko muziejui dovanota retų mineralų kolekcija. Joje lankytojai gali susipažinti su unikalia mineralų kolekcija, kurią surinko ir muziejui perdavė J.Lisauskas.

Žukelio paleontologinė ekspozicija
Eksponuojamas stratigrafine tvarka išdėliotas 195 fosilijų rinkinys iš A.Žukelio kolekcijos. Tai radiniai iš įvairiausių pasaulio kampelių, visų geologinių sistemų. Ekspozicija atspindi Žemės gyvybės evoliuciją nuo paleozojaus iki kainozojaus.
Kultūrinė, šviečiamoji veikla
Mokslinės informacijos teikimas moksleiviams ir studentams;
Paruošta 2 500 mokyklinių kolekcijų;
Bukletų leidimas;
Mokslinių straipsnių publikavimas.
Muziejaus istorijos fragmentai
1926 m. Vilniaus universiteto Didžiojoje auloje įkurtas Gamtos muziejus, kuris, be kitų, turėjo ir Geologijos-minerologijos skyrių.
1929 m. Kaune įkurtas Mineralogijos muziejus.
1939 m. įkurtas Geologijos muziejus su Paleontologijos, Petrografijos, Istorinės geologijos ir Lietuvos geologijos skyriais. 1940 m. šis muziejus perkeltas į Vilniaus universitetą.
Karo metais žuvo 75% muziejaus geologijos-mineralogijos kolekcijų. Po karo kolekcija buvo pradėta rinkti iš naujo.
Geologijos instituto muziejui pradžią padarė neįprasta Alfonso Žukelio (1899-1977) dovana Lietuvai.
Vilniaus ekspozicija pradėjo veikti 1968 m. Tada jos pagrindą sudarė Jekaterinburgo (buv. Sverdlovsko) mokslinių mineraloginių dirbtuvių ilgamečio direktoriaus A. Žukelio 1965 m. Lietuvai dovanota 2 100 vnt. mineralų, uolienų bei dirbinių kolekcija iš buvusios Sovietų sąjungos, Birmos, Šri Lankos, Brazilijos ir kitų pasaulio vietų.
1980 m. Vievyje pradėjo veikti Kerno saugykla (kernoteka). Pastačius Kerno saugyklą, joje imta rengti muziejinės ekspozicijos. Kerno saugykla iki 1989 m. veikė kaip atskiras Geologijos instituto padalinys. 1992 m. sujungta Kerno saugykla ir Vilniaus ekspozicija. Taip naujai įkurtas Geologijos muziejus.
2000 m. pasikeitus Geologijos instituto struktūrai, Kerno saugyklai Vievyje suteiktas savarankiškos organizacijos – Lietuvos geologijos muziejus – statusas.
Kitos žinios apie muziejų
Steigėjas - Geologijos institutas.
Muziejaus vadovas - Ignas Norvaišas.
Nuotraukos T. Rimkevičiaus
Schema iš lankstinuko "Geologijos muziejus. Lauko riedulių ekspozicija"
Kontaktai:
Kauno g. 1a, LT-21371, Vievis, Elektrėnų savivaldybė.
Tel.: 8 538 26492, 8 5 2160967.
Faks.: 8 5 2136710.
El. adresas: www.geologin.lt/vievis/lgm.htm
Informacija lankytojams
Darbo laikas:
pirmadieniais – penktadieniais 8.00–16.00 val.
Kelių muziejus

Muziejaus rinkinys
Kaupiami eksponatai, atspindintys Lietuvos kelių istoriją nuo Romos imperijos laikų iki mūsų dienų: statitinių maketai, kelių tiesimo ir tvarkymo įrankiai, mašinos, vežimai, kelio ženklai, kelių žemėlapiai, nuotraukos, knygos, žurnalai bei kiti leidiniai lietuvių ir užsienio kalba apie kelių tiesimą ir priežiūrą.
Ekspozicija
Eksponuojami tiltų, viadukų, sankryžų, autobusų stočių, gamybinių bazių ir kt. statinių maketai, kelių tiesimo ir tvarkymo senieji įrankiai, mašinos, vežimai, kelio ženklai. Tai ir senasis akmenskaldžio apavas "čempės", kojoms apsaugoti nuo kūjo smūgio skaldant akmenis, garsioji "kalamaška", savivartis vežimas, pagrindinis Žemaičių plento tiesimo mechanizmas ir daugelis kitų unikalių eksponatų.
Eksponuojama unikali prieš 100 metų Tilžėje išleista knygelė "Įrankis pagerinimui ir sutaisymui šosejų ir paprastų kelių", žalvarinė lenta, nulieta tilto per Nemuną 1930 m. pastatymo proga. Lankytojai supažindinami su žymiausiais praeities ir dabarties kelininkais (S. Kerbedžiu, P. Vileišiu ir kitais), jų darbais.
Stenduose pateikiama daug duomenų apie Lietuvos kelių vystymosi raidą nuo Gintaro kelio, Žemaičių plento iki šių dienų magistralių Vilnius-Kaunas-Klaipėda, Vilnius-Panevėžys, VIA BALTICA ir kitų.
Originalios formos metalinių konstrukcijų paviljone eksponuojama prieškarinė ir pokarinė kelių tiesimo ir priežiūros technika, pradedant arkliniu skreperiu ir dvivagiu plūgu, baigiant milžinišku rotoriumi sniego valytuvu. Tai ir unikalus autentiškas kelių arklių traukiamas Genšelio firmos apie 1854 m. Vokietijoje pagamintas bitumo šildymo katilas, kūrenamas kelmais ir malkomis, ir daug kitų mechanizmų.
Muziejuje daug statybos medžiagų, uolienų, mineralų, kristalų pavyzdžių, atvežtų iš įvairių pasaulio kraštų. Veikia nedidelis, bet lankytojų labai mėgiamas medžioklės ir ekologijos skyrius.
Muziejaus istorijos fragmentai
1995 m. spalio 19 d., minint automagistralės Vilnius-Kaunas 25 metų sukaktį, Vievyje iškilmingai atidarytas kelių muziejus. Įsikūręs miesto centre, valstybės įmonės "Automagistralė" patalpose.
Muziejaus vadovas - vienas jo įkūrėjų ir aktyvus puoselėtojas, kelininkas veteranas, kelių inžinierius Juozas Stepankevičius.
Per metus muziejų aplanko apie 5000 žmonių. Dažni svečiai užsieniečiai, tolimiausių kraštų atstovai. Muziejaus ekspozicijas apžiūrėjo ir jomis džiaugėsi 25 valstybių atstovai, tarpe jų ir JAV, Japonijos, Kinijos ir kitų.
Kontaktai:
Kauno g. 14, LT-21372, Vievis, Elektrėnų savivaldybė.
Tel.: 8 528 26913, 8 686 57524.
Faks.: 8 528 26917.
Informacija lankytojams
Darbo laikas:
Pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 9.00–17.00 val.
Kitomis dienomis – iš anksto susitarus telefonu.
Kietaviškių pagrindinės mokyklos kraštotyros muziejus
Įsteigtas 1981 metais. Muziejus – vietovės etninės kultūros ir istorijos atspindys. Visi eksponatai surinkti tik Kietaviškių apylinkėse.
Vertingiausi: akmeniniai kirvukai, puodų ir koklių šukės iš didikų Pociejų dvarvietės, vyrų ir moterų įvairių darbų įrankiai, knygnešio M. Grybausko daiktai, rašytojo J.Kralikausko laiškai, kraštotyros darbai ir senieji mokyklos dokumentai.
Muziejuje vyksta pradinių klasių, lietuvių kalbos, istorijos, geografijos ir netgi matematikos pamokos (eidami temą "Ilgio matai" mokiniai matuoja raktų, šaudyklių, kirvukų ilgius, senųjų knygų ilgius ir pločius, lygina gautus rezultatus, dirba grupėse ieškodami ilgiausio daikto ir pan.). Vadovė - Danutė Gudelienė.
Kontaktai:
Saulės g. 3, LT-21411, Kareivonių k., Kietaviškių sen., Elektrėnų savivaldybė.
Tel.: 8 528 644630.

© 2015 ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO CENTRAS. Visos teisės saugomos.