ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO CENTRAS


Tarptautinis Lietuvos ir Norvegijos projektas
Beactive Europos sporto savaitė
"VIETOJ GATVĖS - KREPŠINIS" turnyras
›› Mokinių sveikatinimas ir mokymas plaukti
"Kai mūsų širdys plaka išvien" krepsinio turnyras
"Aš esu, buvau ir būsiu mokinys"
"Mokausi plaukti ir saugiai elgtis vandenyje"
PROJEKTAS "MOKINIŲ SVEIKATINIMAS IR MOKYMAS PLAUKTI"
2005 m.
Viešoji įstaiga Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras kartu su partneriu Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centru vykdė projektą „Mokinių sveikatinimas ir mokymas plaukti“, kuri rėmė Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa. Projektu buvo siekiama stiprinti mokinių sveikatą, išmokyti juos plaukti.

Du mėnesius Elektrėnų savivaldybės mokyklų atsakingi mokytojai kartu su plaukimo instruktoriumi vedė kūno kultūros pamokas plaukimo baseine. Projekto metu baseine apsilankė daugiau kaip 2 tūkst. moksleivių. Nemaža dalis iš jų išmoko plaukti, nebijoti vandens. Užsiėmimų metu buvo naudojamos mokymui plaukti būtinos priemonės. Instruktoriaus ir atsakingų mokytojų bendras darbas leido pasiekti projekte numatytų tikslų.
Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras, įgyvendindamas bendrą projektą, užtikrino saugų atvykimą ir grįžimą. Mokiniai buvo vežami geltonaisiais autobusiukais iš seniūnijų mokyklų. Be šios paslaugos projektas nebūtų įgyvendintas, nes atokiau esančių mokyklų mokiniai nebūtų galėję atvykti. Elektrėnų miesto ir kaimo moksleivių galimybės ir užimtumas yra nevienodi, todėl vykdant projektą ypač didelis dėmesys buvo skiriamas kaimo vaikų sveikatinimui ir mokymui plaukti.
Išmokę plaukti moksleiviai puikiai pasiruošę maudynėms atviruose vandens telkiniuose, nebijo vandens, žino pagrindinius skęstančiųjų gelbėjimo būdus.
Plaukimas yra naudingas ir tiems, kas turi stuburo problemų. Yra žinoma, kad daugelio moksleivių ydinga laikysena. Plaukimas – puiki sveikatinimo priemonė, be to, mokiniai užsigrūdina, tampa atsparesni peršalimo ligoms.
Projekto įgyvendinimo metu sukaupta patirtis bus labai naudinga rengiant kitus panašius projektus. Išleisti informaciniai lankstinukai, kurių tikslas – supažindinti bendruomenę su įgyvendintu projektu, pasiektais rezultatais.
Lankstinukus papildys speciali informacija, padėsianti apsispręsti, kokią sporto šaką pasirinkti, kur Elektrėnuose sportuoti.
Taip pat bus pranešta apie projektus, galimybę gauti paramą, susijusiems su kūno kultūra ir sportu.
Įgytos mokymui plaukti skirtos priemonės ir toliau bus naudojamos. Kiekvienas norintis savarankiškai išmokti plaukti galės jomis pasinaudoti (šeimos, darželių grupės ir kt.).
2008 m.
Praėjus dvejiems metams vėl buvo gautas finansavimas projekto „Mokinių sveikatinimas ir mokymas plaukti“ vykdymui. Finansavimą skyrė Elektrėnų savivaldybė.
Šio projekto tikslas – ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią asmenybę, pritraukti kuo daugiau moksleivių užsiimti ir pamėgti sportinę veiklą.
Iš viso minėtame projekte dalyvavo apie 600 moksleivių iš Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos (5-10 kl.), Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos (1-2 kl.) ir Semeliškių vidurinės mokyklos (5 kl.). Vidutiniškai kiekviena klasė baseine apsilankė po 7 kartus. Mokiniai buvo net tik mokomi plaukti, bet ir supažindinti su saugaus elgesio prie vandens taisyklėmis, saugaus nėrimo taisyklėmis, pravesti kūno kultūros užsiėmimai-mankšta prieš pradedant plaukti ir kt.

2010 m.
Programa pradėta vykdyti 2010 m. balandžio mėn. ir tęsėsi iki lapkričio mėn. Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų kūno kultūros mokytojai kartu su plaukimo instruktoriumi bei gelbėtojais, atsakingai prižiūrėjo moksleivius, vedė kūno kultūros pamokas baseine, mokino saugaus elgesio taisyklių vandenyje. Per tą laikotarpį baseine apsilankė apie 1500 moksleivių. Vieniems tai buvo didelė šventė, nauda ir malonumas, kadangi anksčiau nėra buvę baseine, o kiti labai vangiai lipo į vandenį, todėl ieškojo įvairiausių priežasčių praleisti pamoką. Džiugina, jog norinčiųjų buvo žymiai daugiau nei „tinginukų“. Labai norisi pagirti Elektrėnų pagrindinės „Ąžuolyno“ mokyklos mokytojus: Nijolę Strasevičienę, Valentiną Žvirblienę, Rimvydą Kučinską, Aldoną Mickevičienę. Šie mokytojai labai aktyviai dalyvavo programoje, jų mokiniai su begaliniu noru lankė kūno kultūros pamokas baseine ir jau galėjo pasidžiaugti pirmaisiais pasiektais rezultatais. Būta mokinukų, kurie labai bijojo vandens ir po šių pamokų, jie drąsiai lipo į baseiną ir norėjo išmokti plaukti su dideliu entuziazmu. Taip pat labai džiugu buvo matyti ir Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokytojus: Kęstą Karsoką, Rytį Triponą, Astą Drėgūnienę, Ramunę Šarapienę, kurie mokino plaukti savo moksleivius įvairiais plaukimo būdais, techniškai išaiškino visas subtilybes. Aktyviai dalyvavo ir Elektrėnų savivaldybės kaimuose esančios bendro lavinimo mokyklos: Semeliškių vidurinė mokykla, Beižionių pagrindinė mokykla, Pastrėvio pagrindinė mokykla, Kietaviškių pagrindinė mokykla.

Šiai programai buvo skirta pakankamai lėšų įvairioms plaukimo priemonėms: lentoms, plūdurams, rankovėms ir kt. Taigi vaikai, kurie nemokėjo plaukti galėjo drąsiai ir saugiai pradėti mokintis.
Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras užtikrino saugų atvykimą į baseiną ir grįžimą moksleiviams, gyvenantiems kaime. Elektrėnų miesto ir kaimų moksleivių galimybės ir užimtumas yra nevienodi, todėl didelis dėmesys buvo skiriamas kaimo vaikų sveikatinimui ir mokymui plaukti.
2012 m.
Šiais metais programa „Mokinių sveikatinimas ir mokymas plaukti“ buvo vykdoma kartu su Kaišiadorių raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. Kadangi projekto biudžetas nebuvo didelis, buvo apsiribota kviesti tik Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos 5-6 klasių moksleivius. Iš viso pravestos 54 plaukimo pamokos, kuriose dalyvavo virš 200 moksleivių. Į projekto vykdymą geranoriškai įsitraukė minėta mokykla su puikiais kūno kultūros mokytojais – N. Strasevičiene ir R. Kučinsku.
Projekto tikslas – stiprinti Elektrėnų savivaldybės moksleivių sveikatą, skatinti fizinį aktyvumą bei mokyti plaukti, kadangi dėl vaikų rizikingo elgesio prie vandens telkinių kasmet įvyksta daug nelaimingų atsitikimų. Vaikai priklauso didesnės rizikos grupei, jie neįvertina galimo pavojaus prie vandens telkinių, yra smalsūs, nori išbandyti kas nauja, todėl neretai skęsta ir labai sekliose vietose. Dažniausios nelaimingų atsitikimų vandenyje priežastys – nemokėjimas plaukti, maudymosi taisyklių nepaisymas ar savo galimybių pervertinimas.

Taip pat Visuomenės sveikatos centro duomenimis, šalies vaikų sveikata prastėja. Atlikti bendrojo lavinimo mokyklų mokinių sveikatos tyrimai parodė, kad kasmet mažėja pirmos sveikatos grupės, t. y. sveikiausių vaikų: 1992 m. tokių vaikų buvo 56,8 proc., 1995 m. – 53,5 proc., 2000 m. – 46,3 proc., 2002 m. – 42,4 proc. Jau į pradinę klasę ateina tik trečdalis visiškai sveikų vaikų, kiti turi regos, judėjimo aparato ir kitokių sutrikimų, kai kurie serga neurotinėmis, lėtinėmis ligomis.
Siekiant pritraukti didesnį dalyvių skaičių, finansavimas turėtų būti proporcingas savivaldybės mokinių skaičiui ir paslaugos kainai. Be abejo, šis projektas turėtų trukti visą baseino veikimo laikotarpį (nuo rugsėjo iki balandžio mėn.), kad kuo daugiau vaikų išmoktų plaukti ir sustiprintų sveikatą.
2013 m.
VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras 2013 m. vykdė Elektrėnų savivaldybės mokinių sveikatingumo ir fizinio aktyvumo programą, kurią finansavo Elektrėnų savivaldybės administracija iš Visuomenės sveikatos specialiosios programos lėšų. Šiam projektui įgyvendinti buvo numatytos kelios priemonės – plaukimo pamokų, čiuožimo pamokų ant ledo ir krepšinio turnyro „Vietoje gatvės – krepšinis“ organizavimas. Programos tikslas – stiprinti Elektrėnų savivaldybės moksleivių sveikatą, skatinti fizinį aktyvumą.
Plaukimo pamokos moksleiviams Elektrėnų sporto centre organizuojamos jau nuo 2005 m. Tai puiki galimybė vaikams stiprinti sveikatą ir imunitetą, kadangi plaukimas kompleksiškai grūdina organizmą, skatina augimą ir vystymąsi, gerina medžiagų apykaitą ir kt. Tai ir prevencinė priemonė, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų prie vandens telkinių. Moksleiviai buvo supažindinti su saugaus elgesio prie vandens ir vandenyje taisyklėmis, mokomi plaukti įvairiais plaukimo būdais, mokomi panerti į vandenį, kadangi dažniausios nelaimingų atsitikimų vandenyje priežastys – nemokėjimas plaukti, maudymosi taisyklių nepaisymas ir savo galimybių pervertinimas. Šiais metais Elektrėnų savivaldybės moksleivius mokė plaukti licenzijuota plaukimo instruktorė Oksana Janavičienė. Kad būtų užtikrintos kokybiškos plaukimo pamokos, ir kad vaikai pirmas dienas drąsiau jaustųsi vandenyje buvo įsigytos ir plaukimo priemonės – plaukimo rankovės, plaukimo lazdos ir kt. Iš viso baseine apsilankė 1000 vaikų iš Elektrėnų „Ąžuolyno“, Kietaviškių ir Pastrėvio pagrindinių mokyklų, Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“.

© 2015 ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO CENTRAS. Visos teisės saugomos.