ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO CENTRAS


›› Istorija
Tikslas. Uždaviniai. Veiklos sritys
Struktūra
Kontaktai
Darbo skelbimai
Istorija
Viešoji įstaiga Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras buvo įkurta 2003 m. gruodžio 1 d., reorganizavus Sporto centrą. Centro steigėja ir savininkė – Elektrėnų savivaldybė, steigėjo ir savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Elektrėnų savivaldybės taryba.
Centrui nuo įkūrimo vadovauja direktorius Kęstas Vitkauskas, 2006 m. baigęs Lietuvos kūno kultūros akademiją ir įgijęs sporto bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

© 2015 ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO CENTRAS. Visos teisės saugomos.